De Amerikaanse toezichthouder FCC wil dat gebruikte satellieten voortaan binnen vijf jaar terugkeren naar de aarde. De maatregel moet botsingen met afgedankte satellieten en ruimteafval voorkomen.

Door onze Techredactie

De maatregel geldt voor alle satellieten met een lage omloopbaan. Dat zijn satellieten die op een maximale hoogte van 2.000 kilometer boven de aarde zweven.

Tot nu toe gelden er geen verplichtingen voor satellieten in een lage omloopbaan. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA hanteert sinds 1990 de richtlijn dat oude satellieten in een lage omloopbaan binnen 25 jaar moeten terugkeren naar de aarde. Maar dat is nog geen verplichting.

De FCC wil nu bindende regels opstellen. Deze regels moeten gaan gelden voor alle Amerikaanse bedrijven met satellieten in een lage omloopbaan. Ook niet-Amerikaanse bedrijven die klanten in de VS diensten aanbieden, gaan onder deze regels vallen.

Steeds meer satellieten in de ruimte

Dergelijke regelgeving wordt belangrijker, omdat er steeds meer satellieten in een lage baan om de aarde worden gebracht. SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Tesla-directeur Elon Musk, werkt momenteel aan het Starlink-satellietnetwerk. Voor dit netwerk zijn nu al bijna vierduizend satellieten in een baan om de aarde gebracht. Uiteindelijk wil SpaceX zo’n 40.000 satellieten in de ruimte hebben.

Naast SpaceX willen ook andere bedrijven, waaronder Amazon, communicatienetwerken met satellieten bouwen. Het wordt daardoor erg druk met satellieten rondom de aarde.

Als al die satellieten na gebruik rondom de aarde blijven cirkelen, wordt de kans op botsingen met andere satellieten of ruimtevaartuigen steeds groter. Ook neemt de hoeveelheid ruimteafval toe.

Satellieten die naar de aarde terugkeren, verbranden volledig in de dampkring voordat het puin het aardoppervlak kan bereiken.


Lees meer over:

SatellietenTech

Source