Het in een procedure inbrengen van een bewijsstuk dat (mogelijk) in strijd met de wet is verkregen hoort niet. Toch handelt een advocaat niet per se tuchtrechtelijk verwijtbaar door in de dagvaarding citaten op te nemen afkomstig van op onrechtmatige wijze verkregen geluidsopnamen. Ook het overleggen van de geluidsopnamen zelf en de transcriptie daarvan is niet onbetamelijk.

https://www.recht.nl/art/181069