Het strengere uploadfilter kan zo tot problemen leiden voor gebruikers, denkt hij. “De EU zegt dat een uitzondering wordt gemaakt voor beschermde inhoud in de vorm van memes of satire. Maar zo’n filter weert dat soort afbeeldingen eerst. Pas als iemand bij Facebook of Google ingrijpt, mag zo’n plaatje dan alsnog worden geplaatst. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.”

Het algoritme van de filter kan bovendien de grijze gebieden, waarin veel van het werk op internet valt, niet onderscheiden, zegt de computerwetenschapper. Daardoor bestaat het risico dat zelfs bij de kleinste auteursrechtschendingen al wordt ingegrepen. Volgens Baert gaat zo een deel van de ‘remixcultuur’ op internet verloren.

Voor online encyclopedieën is een uitzondering gemaakt, maar toch is Wikipedia fel tegenstander. De website vindt de copyright-regels ouderwets en is teleurgesteld in de uitkomst van de stemming in het Europarlement.

Onderhandelingen

Het Europarlement wees de richtlijn begin juli nog af, maar heeft zich na een aantal aanpassingen alsnog achter de strengere regels geschaard.

Dat betekent overigens nog niet dat die ook zijn ingevoerd. Eerst moet nog over de richtlijn worden onderhandeld met de afzonderlijke EU-lidstaten, die zelf kunnen bepalen hoe strikt ze de regels willen doorvoeren. Daarna stemmen de Europarlementariërs er nog een keer over. De verwachting is dat er begin volgend jaar een definitief akkoord ligt.

Maar nu het Europarlement zich achter de maatregelen heeft geschaard, is de kans volgens betrokkenen klein dat petities, protest-memes of andere kritiek op sociale media nog iets kunnen bewerkstelligen.