In navolging van het Facebook-Cambridge Analytica-schandaal roepen Europarlementariërs op tot een volledig onderzoek naar Facebook en nieuwe maatregelen tegen verkiezingsinmenging.

In een resolutie die donderdag werd aangenomen roepen Europarlementariërs Facebook op om EU-instanties toe te staan een volledig onderzoek te doen naar de databescherming en veiligheid van de persoonlijke gegevens van gebruikers. Dit naar aanleiding van een schandaal waarbij de gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers onjuist verkregen en misbruikt zijn.

Europarlementariërs zeggen dat Facebook niet alleen het vertrouwen van EU-burgers heeft geschonden, “maar ook EU-wetgeving.” Ze bevelen Facebook aan veranderingen in het platform aan te brengen om te voldoen aan EU-wetgeving voor gegevensbescherming.

Maatregelen tegen verkiezingsmanipulatie

Europarlementariërs zeggen dat de gegevens verkregen door Cambridge Analytica wellicht voor politieke doeleinden zijn gebruikt, bij allebei de kampen in het referendum in het Verenigd Koninkrijk over het lidmaatschap van de EU en bij in gerichte communicatie tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.

Ze benadrukken het belang van het tegengaan van elke poging om de Europese verkiezingen te manipuleren en om verkiezingswetgeving aan te passen om de huidige digitale werkelijkheid te weerspiegelen.

Om verkiezingsinmenging via sociale media tegen te gaan doen de parlementariërs de volgende voorstellen:

 • – 

  Online toepassing van conventionele, ´offline´ voorzorgsmaatregelen: regels met betrekking tot transparantie en beperkingen, respect voor stilteperioden en gelijke behandeling van kandidaten;

 • – 

  Het duidelijker herkenbaar maken van online advertenties die politiek gefinancierd zijn en de organisaties die daar achter zitten;

 • – 

  Het verbieden van profilering voor verkiezingsdoeleinden, inclusief online gedrag dat politieke voorkeuren kan onthullen;

 • – 

  Labelen door sociale media van inhoud die is gedeeld door bots, het versnellen van het proces om nepaccounts te verwijderen en werken met onafhankelijke fact-checkers en academici om disinformatie aan te pakken

 • – 

  Onderzoek naar het vermeende misbruik van van het online poltieke debat door buitenlandse actoren, uitgevoerd door lidstaten met ondersteuning van Eurojust

De resolutie vat de conclusies samen die zijn getrokken na de ontmoeting tussen Europarlementariërs en Facebookdirecteur Mark Zuckerberg in mei en bij drie aansluitende hoorzittingen. Het neemt ook de databreuk mee die werd uitgevoerd op Facebook op 28 september.

Quote

Voorzitter van de Commissie Burgerlijke Vrijheden Claude Moraes (S&D, VK): “Dit is een mondiaal probleem dat onze referenda en verkiezingen al heeft beïnvloed. Deze resolutie stelt noodzakelijke maatregelen vast, inclusief een onafhankelijk onderzoek naar Facebook, een herziening van onze mededingingsregels en aanvullende maatregelen om onze verkiezingen te beschermen. We moeten nu actie ondernemen, niet alleen om het vertrouwen in online platformen te herstellen maar ook om de privacy van burgers te beschermen en het geloof en vertrouwen in onze democratische systemen te herstellen.

http://www.europa-nu.nl/id/vkswj4ny33vd/nieuws/facebook_cambridge_analytica?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw