De Europese toezichthouder voor gegevensbescherming EDPS roept maandag op tot een pan-Europese mobiele app voor het volgen van de verspreiding van het coronavirus. Verschillende Europese landen werken aan dit soort apps, maar volgens de toezichthouder kan juist deze mengelmoes van apps de privacy van burgers schenden.

Met de apps willen overheden burgers kunnen opsporen die contact hebben gehad met een persoon die met het coronavirus besmet is. Hiervoor worden locatiedata van mobiele telefoons gebruikt.

Volgens de toezichthouder is het tijdelijke gebruik van mobiele data en bluetoothtechnologie voor het traceren van mogelijke coronapatiënten niet in strijd met de Europese privacywetgeving. De EDPS is wel bezorgd over de grote verscheidenheid aan nieuwe apps.

“Gezien de verschillen pleit de EDPS voor een pan-Europese mobiele COVID-19-app, gecoördineerd op EU-niveau”, stelt Wojciech Wiewiórowski, het hoofd van de privacywaakhond. “Idealiter zou ook coördinatie met de Wereldgezondheidsorganisatie moeten plaatsvinden om de bescherming van persoonsgegevens wereldwijd te waarborgen.”

Ook Nederlandse overheid onderzoekt mogelijkheden

Vrijdag werd bekend dat Polen op dit moment een app ontwikkelt om de verspreiding van het virus met behulp van smartphones te kunnen monitoren. Door tussen smartphones bluetoothsignalen uit te zenden, kan op de apparaten bijgehouden worden welke andere telefoons in de buurt zijn geweest. Duitsland werkt aan een soortgelijke app.

De Nederlandse overheid onderzoekt of telecomgegevens van mobiele telefoons een bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen het coronavirus. Providers KPN en VodafoneZiggo lieten eerder al aan NU.nl weten in principe open te staan voor het delen van deze gegevens als de Nederlandse overheid daarom vraagt.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) meldde vorige week echter dat telecomproviders de gegevens van hun klanten volgens de huidige telecom- en privacywetgeving niet met de overheid mogen delen. Mocht de Nederlandse overheid alsnog interesse in de gegevens hebben, dan moet dat wettelijk geregeld worden.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.

Het coronavirus in het kort

  • Het coronavirus verspreidt zich vooral van mens op mens via nies- en hoestdruppeltjes. De kans dat je besmet raakt via oppervlakken zoals deurklinken is klein. Deze kans wordt kleiner als je vaak je handen wast.
  • Je kunt de kans op verspreiding flink verkleinen door minstens 1,5 meter afstand te houden van anderen.
  • De coronamaatregelen hebben ertoe geleid dat een geïnfecteerde persoon gemiddeld minder dan één andere persoon besmet. Eerder lag dit zogeheten reproductiegetal tussen de twee en de drie.
  • Verreweg de meeste patiënten hebben milde (griepachtige) klachten.
  • Bijna alle sterfgevallen betreffen ouderen of andere kwetsbare personen, zoals hart-, long- of diabetespatiënten. Als iedereen de maatregelen naleeft, verkleint dat hun risico’s.
  • Lees hier welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen.

Source