De AVG viert vandaag zijn derde verjaardag, maar de privacywet staat nog altijd in de kinderschoenen, zegt de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). Volgens EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski is de AVG een driejarig kind dat eerst moet leren lopen voordat het kan rennen.

Voor de toekomst vindt Wiewiorowski dat er meer door Europese privacytoezichthouders moet worden gehandhaafd. “Het is tijd dat de AVG gaat leveren, met name wat betreft de grote spelers die systemische schade in het digitale ecosysteem aanrichten. Onze burgers kunnen niet langer wachten.”

Tevens is het volgens de EDPS-voorzitter nodig dat de databeschermingsautoriteiten in de EU groeien, aangezien het handhaven van de AVG voor een onevenredig grote belasting voor een paar toezichthouders zorgt. Ook pleit Wiewiorowski voor meer samenwerking tussen de Europese privacytoezichthouders. Als laatste stelt de EDPS-voorzitter dat de AVG samen met andere wet- en regelgeving moet worden ingezet.

“Op de lange termijn denk ik dat we naar meer efficiënte oplossingen moeten kijken om onze rechten en vrijheden te beschermen. We moeten de handhaving tegen het grootste onrecht in onze digitale ecosystemen prioriteit kunnen geven en individuen op een zinvolle wijze beschermen”, aldus Wiewiorowski.

Source