De Europese Commissie onderzoekt of de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record), die luchtvaartmaatschappijen verplicht om passagiersgegevens aan de overheid te verstrekken, ook naar andere vormen van transport kan worden uitgebreid. Een plan dat op instemming van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid kan rekenen, die eerder al keek om het PNR-systeem naar hogesnelheidstreinen uit te breiden.

Vrijwel alle EU-lidstaten hebben de PNR-richtlijn tot nationale wetgeving verwerkt. In Nederland zorgt de wet ervoor dat gegevens van vliegtuigpassagiers met vertrek of aankomst in Nederland vijf jaar lang worden bewaard in een database van de eenheid Passagiersinformatie Nederland (Pi-NL). Het gaat dan om reserverings- en check-in-gegevens, zoals naam- en adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, geboortedata, reisdata, ID-documentnummers, bestemmingen, medepassagiers en betaalgegevens.

De eenheid Pi-NL kan zowel de passagiersgegevens als het resultaat van de verwerking met Europol en vergelijkbare eenheden van andere lidstaten delen. Ook kunnen het Openbaar Ministerie, de politie, de bijzondere opsporingsdiensten, de Koninklijke marechaussee en de Rijksrecherche bij de eenheid Pi-NL informatie opvragen.

De Europese Commissie heeft de richtlijn geëvalueerd en is over het algemeen positief dat die helpt bij de bestrijding van terrorisme en misdrijven (pdf). Exacte cijfers worden niet gegeven. Wel meldt de commissie dat bij 0,59 procent van alle passagiers van wie de gegevens werd verzameld het PNR-systeem aangaf dat verder onderzoek was vereist. Van 0,11 procent werd de gegevens vervolgens doorgestuurd naar de betreffende autoriteiten.

“Deze cijfers staven de conclusie dat de Richtlijn past in het principe van evenredigheid, in de zin dat de impact op bonafide passagiers tot een minimum wordt beperkt. Het toenemende aantal vorderingen vanuit bevoegde instanties laat hierbij zien dat opsporingsdiensten in Europa steeds beter gebruik maken van PNR-gegevens in hun onderzoek”, stelt Grapperhaus in zijn reactie op de evaluatie.

Uitbreiding

De Commissie is naar aanleiding van de evaluatie niet van plan om wijzigingen in de PNR-richtlijn door te voeren. Wel gaat het onderzoeken of de richtlijn verder moet worden uitgebreid. Het gaat dan om reserveringen en gegevens van luchtvaartreizigers die via touroperators en reisbureaus worden verwerkt. Deze data ontbreekt namelijk nu.

Tevens zijn er al bepaalde landen die naast de gegevens van vliegmaatschappijen ook data van andere vervoersvormen opslaan. Het uitbreiden van de PNR-regel om ook gegevens van bijvoorbeeld internationale treinreizigers verplicht op te slaan roept grote juridische, praktische en operationele vragen op die eerst moeten worden onderzocht, aldus de Europese Commissie, die een dergelijk onderzoek ook heeft aangekondigd.

Source