De EU heeft besloten tot herziening van haar vennootschapsrecht om dit af te stemmen op het digitale tijdperk. Doel is te komen tot meer doelmatigheid, transparantie en rechtszekerheid door het gebruik van digitale instrumenten. Het Roemeense voorzitterschap heeft vandaag een voorlopig akkoord met het Europees Parlement bereikt over een richtlijn die het ondernemingen gemakkelijker maakt online procedures te gebruiken in hun contacten met overheden, en dit gedurende de hele levenscyclus van een vennootschap.

Wat betekenen de nieuwe regels?

 • – 

  Ondernemingen kunnen volledig online kapitaalvennootschappen registeren, nieuwe bijkantoren opzetten en documenten voor vennootschappen en hun bijkantoren bij een bedrijfsregister indienen

 • – 

  Nationale modelformulieren en -informatie over nationale voorschriften worden online ter beschikking gesteld in een taal die over het geheel genomen begrijpelijk is voor de meeste grensoverschrijdende gebruikers

 • – 

  Regels voor de kosten van onlineformaliteiten zijn transparant en worden zonder discriminatie toegepast

 • – 

  Vergoedingen voor onlineregistratie van vennootschappen zijn niet hoger dan de totale kosten voor de betrokken lidstaat

 • – 

  Het eenmaligheidsbeginsel is van toepassing: een onderneming hoeft eendere informatie slechts eenmaal aan overheden te verstrekken

 • – 

  Documenten die door vennootschappen zijn ingediend, worden door nationale registers opgeslagen en uitgewisseld in een machineleesbaar en doorzoekbaar format

 • – 

  Alle belanghebbende partijen krijgen kosteloos toegang tot meer informatie over vennootschappen in bedrijfsregisters

Ook bevat de richtlijn de nodige waarborgen tegen fraude en misbruik in onlineprocedures, waaronder verplichte controle van de identiteit en de handelingsbekwaamheid van personen die een vennootschap oprichten, en de mogelijkheid de fysieke aanwezigheid bij een bevoegde autoriteit te verlangen. De richtlijn handhaaft de betrokkenheid van notarissen en advocaten in vennootschapsrechtprocedures, mits dit niet in de weg staat dat deze procedures volledig online kunnen worden afgewikkeld. Verder voorziet de richtlijn in de uitwisseling van informatie tussen lidstaten over gediskwalificeerde bestuurders om zo frauduleus gedrag de pas af te snijden.

De richtlijn harmoniseert geen inhoudelijke voorschriften voor het oprichten van vennootschappen of voor zakendoen in de EU.

Volgende stappen

De voorlopig overeengekomen tekst zal nu moeten worden goedgekeurd door de bevoegde organen van beide instellingen. Daarna moet de richtlijn formeel worden aangenomen na de gebruikelijke juridische/taalkundige bijwerking.

Achtergrond

Volgens cijfers van de Commissie zijn er ongeveer 24 miljoen vennootschappen in de EU, waarvan circa 80% kapitaalvennootschappen zijn. Van de kapitaalvennootschappen zijn 98 à 99% kleine en middelgrote ondernemingen. Zij zullen het meest van deze verbeteringen profiteren.

De voorgestelde richtlijn is een aanvulling op het bestaande vennootschapsrecht van de EU, dat vastligt in Richtlijn (EU) 2017/1132. Het is een van de twee voorstellen die de Commissie in april 2018 heeft ingediend om het EU-vennootschapsrecht te moderniseren. Het is ook een belangrijke pijler voor de onlangs aangenomen verordening over één digitale toegangspoort, die interacties tussen burgers, bedrijven en autoriteiten vergemakkelijkt door toegang te bieden tot online procedures.

Download als PDF

http://www.europa-nu.nl/id/vkvqu4ejstz3/nieuws/eu_vennootschapsrecht_voor_het_digitale?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw