De EU is een stap dichter gekomen bij nieuwe regels die het EU-vennootschappen gemakkelijker moeten maken over de grens heen actief te worden. De ambassadeurs bij de EU hebben vandaag in het Coreper een akkoord bereikt over het standpunt van de Raad over de ontwerprichtlijn inzake grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen.

Door deze richtlijn zullen vennootschappen ten volle profijt kunnen trekken van de eengemaakte EU-markt. Er worden uitgebreide procedures ingevoerd voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen, en aanvullende regels voor grensoverschrijdende fusies van in een andere EU-lidstaat gevestigde kapitaalvennootschappen.

De richtlijn bevat procedures die ervoor zorgen dat grensoverschrijdende operaties stroken met alle betrokken nationale rechtssystemen en tevens waarborgen dat werknemers en aandeelhouders naar behoren worden geïnformeerd over het verwachte effect van de operatie. Daarnaast bevat ze een reeks waarborgen ter bescherming van zowel de aandeelhouders en werknemers als de schuldeisers van de betrokken vennootschap.

Last but not least stimuleert de richtlijn het gebruik van digitale instrumenten gedurende de gehele grensoverschrijdende operatie en bij de uitwisseling van relevante informatie via de bestaande, digitaal gekoppelde, ondernemingsregisters.

Volgende stappen

Het Roemeense voorzitterschap van de Raad zal nu onderhandelingen met het Europees Parlement starten met het oog op aanneming van de ontwerprichtlijn in eerste lezing.

Download als PDF

http://www.europa-nu.nl/id/vkvljma6mmxa/nieuws/eu_to_facilitate_cross_border_mobility?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw