woensdag 12 september 2018, 13:16

code op laptop

STRAATSBURG (ANP) – Grote internetplatforms als YouTube, Facebook en Instagram moeten vergoedingen gaan afdragen over auteursrechtelijk beschermde filmpjes, foto’s of muziek die gebruikers uploaden. Ook voor uitgevers gloren meer inkomsten. Internetsites als Google News die een deel van een nieuwsbericht online zetten moeten daar een vergoeding voor neertellen, door sommigen linkbelasting genoemd.

Het Europees Parlement stemde woensdag voor een aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk. De onderhandelingen met de lidstaten over de uiteindelijke wetstekst kunnen nu beginnen.

De platforms moeten ervoor zorgen dat materiaal waarvoor geen toestemming of licentie is verleend wordt verwijderd, via een ’uploadfilter’. De internetreuzen hadden hier intensief tegen gelobbyd. Tegenstanders zien de maatregel als censuur en een inperking van de internetvrijheid.

Voorstanders, onder wie ex-Beatle Paul McCartney en een lange reeks andere muzikanten en creatievelingen, wijzen juist op het belang van betere vergoedingen voor rechthebbenden. Hun belangenorganisaties reageren opgetogen, evenals die van uitgevers.

De Nederlandse regering vindt het resultaat ,,slecht nieuws” en zal bij de onderhandelingen pleiten voor een ,,meer evenwichtige benadering”. Het copyright moet worden aangepast aan de 21e eeuw, niet andersom.”

Europarlementariër Marietje Schaake (D66) noemt de uitkomst ,,dramatisch”. Zij is mordicus tegen een ‘censuurfilter’. ,,Alleen de gevestigde belangen in de muziek- en filmindustrie winnen.” Anne-Marie Mineur (SP) sprak van een zwarte dag. Esther de Lange (CDA) is wel tevreden. ,,We plegen op dit moment roofbouw op onze media door ze geen perspectief te bieden op een eerlijke prijs voor hun werk.”

De Europese consumentenkoepel BEUC vreest dat mensen die zelf filmpjes, muziek of afbeeldingen van bestaand materiaal in elkaar knutselen de klos zijn, omdat hun creaties niet door het filter heen zouden komen. Het parlement zou deze ,,vrijheid van expressie” om zeep helpen.

Terug naar boven