Wie in de Europese Unie een identiteitskaart aanvraagt moet straks verplicht twee vingerafdrukken afstaan. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben daarover een voorlopig akkoord bereikt, ondanks kritiek van de Europese databeschermingsautoriteit (EDPS).

De maatregel werd door de Europese Commissie voorgesteld en zou nodig zijn om identiteitsfraude tegen te gaan. Identiteitskaarten moeten binnen ruim twee jaar in een uniform, creditcardformaat worden geleverd. Ze moeten naast een foto ook over twee vingerafdrukken beschikken, die in digitaal formaat op een contactloze chip op de kaart worden opgeslagen. Identiteitskaarten zullen minimaal 5 en maximaal 10 jaar geldig zijn.

Bestaande identiteitskaarten die niet aan de nieuwe vereisten voldoen zullen maximaal nog 10 jaar geldig zijn zodra de nieuwe regels van kracht worden, tenzij ze eerder verlopen. De lidstaten en het Europees Parlement moeten het voorlopige akkoord nog bekrachtigen. Twee jaar later worden de nieuwe regels van kracht.

Volgens de EDPS is er geen voldoende rechtvaardiging om twee soorten biometrische gegevens te verwerken en op te slaan, namelijk de vingerafdruk en een gezichtsafbeelding. Verder stelt de databeschermingsautoriteit dat het voorstel van de Europese Commissie een vergaande impact voor de 370 miljoen EU-burgers zou hebben en dat 85 procent van de EU-bevolking aan verplichte vingerafdrukeisen zal worden onderworpen.