Malware is nog altijd de grootste online dreiging in de Europese Unie, zo stelt het Europees agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA) in het vandaag verschenen “Threat Landscape 2020” rapport. Het rapport bestrijkt de periode van januari 2019 tot en met april 2020.

Net als in het rapport van 2018 staat ook in het vandaag verschenen rapport malware op de eerste plek als het om dreigingen gaat. Emotet is volgens ENISA de meestvoorkomende malware. Deze malware kan allerlei gegevens van systemen stelen en aanvullende malware installeren, zoals ransomware. Hoewel er in de media en bij securitybedrijven veel aandacht voor ransomware is, staat deze dreiging in de ENISA Top 15 van online dreigingen op de dertiende plek.

Volgens het agentschap begint 84 procent van de cyberaanvallen met social engineering. In veel gevallen gaat het om aanvallen die via e-mail plaatsvinden. Bijna de helft van alle malware die via e-mailbijlagen wordt verspreid bevindt zich in docx-bestanden, zo laat het ENISA-rapport weten. De hoeveelheid gedetecteerde malware in de rapportperiode is ten opzichte van 2018 gelijk gebleven. Het percentage malware dat gericht is op bedrijven steeg echter met dertien procent. Volgens ENISA is er dan ook een verschuiving gaande waarbij cybercriminelen vaker bedrijven proberen aan te vallen.

Om infecties door malware te voorkomen geeft ENISA organisaties verschillende tips, zoals het inspecteren van tls-verkeer, het monitoren van inkomende en uitgaande kanalen, het toepassen van mailfiltering, het monitoren van logs en het uitschakelen of beperken van de toegang tot PowerShell-functies.

Image

Source