Het is geen goed idee om gebruikers te betalen voor het afstaan van hun gegevens, aangezien die er dan nog steeds bekaaid van afkomen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Het idee, ook wel aangeduid als een “datadividend”, wordt geregeld geopperd als oplossing voor de huidige privacyproblemen. Bedrijven betalen gebruikers voor hun gegevens, zodat ook die iets aan hun data verdienen.

“In werkelijkheid is een datadividend schadelijk voor consumenten, heeft voordelen voor bedrijven en doet privacy af als product in plaats van een recht”, zegt Hayley Tsukayama van de EFF. Zo is er veel onduidelijk over wie de waarde van de data bepaalt en is het risico aanwezig dat bedrijven de waarde van data laag zullen inschatten.

Daarnaast zijn de gegevens van een enkel persoon niet erg waardevol voor een onderneming. Het gaat juist om grote hoeveelheden data om zaken als trends in kaart te brengen, advertenties te verkopen en gedrag te voorspellen. Ook een reden dat gebruikers niet veel geld voor hun gegevens zullen krijgen. Neem bijvoorbeeld Facebook, zegt Tsukayama. Het bedrijf had vorig jaar een omzet van 69 miljard dollar. Verdeeld over alle gebruikers komt dat neer op 28 dollar per gebruiker per jaar.

De verdiensten per gebruiker zullen echter lager liggen. Eventuele wetgeving voor een datadividend zal bedrijven daarom niet verplichten om uit te keren op basis van de omzet per gebruiker. Voor het overhandigen van hun persoonlijke data zullen gebruikers dan ook maar een paar dollar op jaarbasis ontvangen, merkt Tsukayama op.

Een datadividend zal aantrekkelijk lijken voor kwetsbare groepen die het al niet breed hebben. “Privacy is een mensenrecht, geen handelswaar. Een systeem van datadividend draagt bij aan een maatschappij van “haves” en “have-nots””, gaat Tsukayama verder. Het zou ook ten onrechte het idee geven dat privacy dood is en persoonlijke gegevens niet meer waard zijn dan een paar centen.

“Maar privacy is niet dood, theoretisch of praktisch, ondanks wat de mensen die verdienen aan het misbruik van je privacy je willen laten geloven”, aldus de EFF-medewerker. De burgerrechtenbeweging roept daarom op om het systeem te veranderen en gebruikers echte controle over hun gegevens te geven en voor hun rechten op te laten komen. “Privacy is geen luxe. Het zou geen ruilmiddel moeten zijn. Het zou nooit een prijskaartje moeten hebben”, besluit Tsukayama.

Source