De Eerste Kamer is tegen het wetsvoorstel waardoor zorgverzekeraars inzage in medische dossiers kunnen krijgen om fraude op te sporen. Twee jaar geleden ging de Tweede Kamer wel akkoord met het plan, waardoor zorgverzekeraars voor inzage geen toestemming aan de patiënt hoeven te vragen.

Volgens tegenstanders is de noodzaak en proportionaliteit van het wetsvoorstel niet onderbouwd. Zo werd vorig jaar 82 procent van de fraude door zorgaanbieders of derden gepleegd zonder enige betrokkenheid van patiënten. Wanneer zorgverzekeraars zonder toestemming in medische dossiers kunnen krijgen betekent dit dat het medisch beroepsgeheim wordt opgeheven, aldus Privacy Barometer, een initiatief dat zich inzet voor de privacy in Nederland.

De Landelijke HuisartsenVereniging LHV, de beroepsvereniging voor zorgverleners VvAA, Patiëntenfederatie Nederland, die 170 patiëntenverenigingen vertegenwoordigt, de Consumentenbond en deskundigen van de Erasmus Universiteit stellen dat alleen met toestemming vooraf inzage in het medisch dossier mogelijk mag zijn.

Ook binnen de Eerste Kamer werden er veel vragen over het wetsvoorstel gesteld. Vanavond wordt het wetsvoorstel behandeld, maar het kan niet op een meerderheid rekenen, zo meldt de NOS. Minister Bruins zal het voorstel dan ook niet in stemming brengen en waarschijnlijk gaan aanpassen. Ingewijden laten aan de NOS weten dat hij met een novelle zal komen. Een nieuwe wet met aanpassingen en aanvullingen om aan de zorgen van de Eerste Kamer tegemoet te komen.