Dit wetsvoorstel implementeert de EU-richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van strafbare feiten (Richtlijn (EU) 2016/680). Met dit voorstel wordt, door het toevoegen van een aantal verplichtingen voor de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker van deze gegevens, de privacy van de betrokkenen beter beschermd.

https://www.recht.nl/art/168784