De invoering van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vrijwel niemand ontgaan. Tijdens de
eerste maanden, na de inwerkingtreding van de verordening, werden burgers
overspoeld met berichtgeving van bedrijven over de aanpassingen in hun
privacyreglement. Maar wat heeft de invoering van de AVG nou daadwerkelijk
teweeg gebracht? Een half jaar na invoering komt de Autoriteit Persoonsgegevens
(AP) met cijfers.

Het is duidelijk dat de AVG het
privacyrecht heeft opgeschud, erkent ook de AP. Sinds de inwerkingtreding op 25
mei van dit jaar zijn er maar liefst 7000 klachten binnengekomen bij de
toezichthouder over vermeende schendingen van de AVG. Naast het melden van
klachten wilden burgers en bedrijven ook veelvuldig nader geïnformeerd worden
over de nieuwe privacyregels. Het afgelopen half jaar beantwoordde de AP
ongeveer 10.000 vragen die binnenkwamen via de vragenlijn.

De AVG verplicht bedrijven
voorzichtiger en nauwkeuriger om te gaan met het verzamelen en opslaan van
persoonsgegevens. Bovendien zijn de rechten van de betrokkene waarvan de persoonsgegevens
worden verwerkt, uitgebreid. Wanneer de AVG overtreden wordt, kan de AP hoge
boetes uitdelen. Zover is het echter in Nederland nog niet gekomen. De AP heeft
wel al dwangsommen
opgelegd
en geïnd.

Dat het voor organisaties lang
niet altijd even eenvoudig is om zich aan de AVG te houden, bewijst onder meer
de Belastingdienst. Zo handelde de fiscus in strijd met de AVG door BSN-nummers
te verwerken
in het btw-identificatienummer van zzp’ers.
Staatssecretaris Snel verwacht dat de Belastingdienst in mei 2019 pas volledig
zal voldoen aan de AVG.

Ook in de Tweede Kamer is
middels een motie gevraagd om een evaluatie van de nieuwe privacywetgeving. De
minister van Justitie en Veiligheid heeft laten weten dat een dergelijke
evaluatie van de AVG waarschijnlijk in het nieuwe jaar zal plaatsvinden. Momenteel is de AP zelf nog druk bezig om elke klacht met betrekking tot de AVG
te behandelen. Hoeveel onderzoeken naar mogelijke overtredingen nog lopen wil
de toezichthouder niet zeggen. Hoe de AP verder omgaat met een klacht leest u hier.

Met dank aan Niek Weessies

https://www.solv.nl/weblog/eerste-half-jaar-avg-levert-7000-klachten-op/21686