Software wordt beschermd door het auteursrecht, waarop een zekerheidsrecht gevestigd kan worden ten behoeve van schuldeisers, bijvoorbeeld door het vestigen van een pandrecht. Maar hoe doe je dat, een pandrecht vestigen op software en toekomstige versies daarvan? Dat dit nog niet zo eenvoudig is, blijkt wel uit deze uitspraak van de Rechtbank Amsterdam, die een bommetje heeft gelegd onder de praktijk van banken – die hun pandaktes zullen moeten aanpassen.

https://www.recht.nl/art/169996