In de onderstaande brief maakt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het voornemen kenbaar om in meer gevallen alcohol- en drugstesten op de werkvloer mogelijk te maken. Privacywetgeving is daarbij het grootste obstakel: de AVG kwalificeert gegevens die werkgevers uit dit soort testen verkrijgen namelijk als gezondheidsgegevens – en aan verwerking daarvan stelt de AVG zware eisen.

https://www.recht.nl/art/182191