Het coronapaspoort waar Europese lidstaten aan werken moet alleen voor de huidige pandemie worden ingezet en niet voor soortgelijke infectieziektes, zoals de Europese Commissie wil. Daarnaast mag de data van het coronapaspoort na het einde van de pandemie niet meer worden ingezien of gebruikt. Daarvoor pleiten de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB). De EDPB is een orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samenwerken bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onlangs presenteerde de Europese Commissie een verordening voor de afgifte, verificatie en acceptatie van vaccinatie-, test- en herstelcertificaten om zo het vrije verkeer tijdens de coronapandemie te vereenvoudigen. Brussel noemt dit het “digitaal groen certificaat”. Via een app of papier met qr-code kunnen burgers straks aantonen dat ze zijn gevaccineerd, getest of zijn hersteld van een coronabesmetting.

Brussel wil dat de verordening wordt opgeschort zodra de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangeeft dat de coronapandemie voorbij is. Tegelijkertijd vindt de Europese Commissie dat de toepassing ervan moet worden hervat indien de WHO een nieuwe internationale gezondheidscrisis afkondigt als gevolg van een corona-uitbraak, een variant daarvan, of soortgelijke besmettelijke ziekten met “epidemisch potentieel”.

De EDPS en EDPB hebben nu een reactie op het voorstel gegeven waarin ze de nodige aanpassingen voorstellen. Zo moet de opmerking over de inzet van het coronapaspoort voor soortgelijke infectieziektes worden verwijderd en het voorstel worden beperkt tot de huidige coronapandemie. Daarnaast moet het voorstel duidelijk maken dat het gebruik van de data van het coronapaspoort na het einde van de pandemie is verboden.

Tevens stellen de privacytoezichthouders voor dat de verordening niet mag leiden tot een centrale Europese database met persoonsgegevens. “Er moet voor worden gezorgd dat persoonlijke data niet langer dan strikt noodzakelijk wordt verwerkt en dat toegang tot en gebruik van deze data niet is toegestaan nadat de pandemie voorbij is. Ik heb altijd benadrukt dat de coronamaatregelen tijdelijk zijn en het onze taak is om ervoor te zorgen dat ze niet na de crisis van kracht blijven”, zegt EDPS-voorzitter Wojciech Wiewiorowski.

Source