De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft vorig jaar minder datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dan het jaar daarvoor. Het aantal datalekken dat het ministerie van Onderwijs bij de toezichthouder rapporteerde nam juist toe. Dat blijkt uit het jaarverslag van het ministerie over 2020.

DUO deed vorig jaar zestien keer melding van een datalek bij de AP, tegenover twintig keer in 2019.
DUO maakte ook zeven keer melding bij het meldpunt datalekken van andere departementen voor wie DUO
regelingen uitvoert. Dat was een jaar eerder nog zeventien keer het geval. Volgens DUO heeft het thuiswerken door de coronapandemie geen invloed gehad op het aantal of het soort datalekken.

Het ministerie van Onderwijs meldde vorig jaar zeven datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegenover twee een jaar eerder. “De acties in 2020 om de bewustwording te vergroten om een lek te melden en om bij voorkeur
preventief te werken (ook bij twijfel melden) hebben bijgedragen aan het lagere aantal meldingen bij de AP en andere departementen”, aldus het ministerie.

Source