De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het ministerie van Onderwijs hebben vorig jaar met 85 datalekken te maken gekregen, waarvan er uiteindelijk dertien bij de Autoriteit Persoonsgegevens zijn gerapporteerd. Dat staat in het jaarverslag van het ministerie van Onderwijs (pdf).

Bij het ministerie deden zich twaalf datalekken voor. Volgens de voorschriften vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moesten er drie bij de Autoriteit Persoonsgegevens worden gemeld. Binnen DUO werden 73 incidenten gemeld die zijn gekwalificeerd als datalek. Tien daarvan hebben tot een melding bij de privacytoezichthouder geleid.

Tevens heeft DUO ook 22 incidenten gemeld bij het meldpunt datalekken van andere departementen voor wie DUO regelingen uitvoert. “De opgetreden datalekken hebben niet geleid tot openbaar worden van gegevens op internet door hackers. Ook in 2019 zal OCW stappen zetten om noodzakelijke verbetering door te voeren”, aldus het ministerie.

Volgens het ministerie blijft bewustwording belangrijk om te voorkomen dat er datalekken ontstaan maar ook om te zorgen dat ze volgens de voorschriften tijdig worden gemeld als ze zijn opgetreden.