Bedrijven moeten een veel groter deel van hun it-budget aan cybersecurity uitgeven, zeker nu al het thuiswerken het aanvalsoppervlak voor criminelen vergroot. Dat stelt het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken aan de hand van onderzoek dat het onder duizend bedrijven en organisaties uitvoerde.

Meer dan de helft van de ondervraagde bedrijven besteedt minder dan tien procent van het beschikbare it-budget aan cybersecurity. Het BSI adviseert om tot wel twintig procent van het budget hieraan uit te geven. Met name bij kleine ondernemingen kan een aanval grote gevolgen hebben. Van de bedrijven met maximaal vijftig medewerkers stelt twaalf procent dat een succesvolle aanval het voortbestaan van de onderneming in gevaar kan brengen.

“Thuiswerken is een blijvertje, maar it-security is nog niet voldoende binnen de budgetten, processen en het denken van bedrijven doorgedrongen”, zegt BSI-president Arne Schönbohm. De Duitse overheidsinstantie roept ondernemingen op om digitalisering en security als één geheel te beschouwen en implementeren. Ook stelt het BSI dat eenvoudige beveiligingsmaatregelen, zoals mobile device management, oefeningen en het principe van ‘it-security is een topprioriteit’, niet voldoende worden toegepast.

Image

Source