Een zaak waarin een burger om inzage van zijn persoonsgegevens verzocht bij een gemeente. De rechtbank staat stil bij de vraag of het college van b&w de persoonsgegevens van betrokkene mocht doorsturen aan andere bestuursorganen.