De Nederlandsche Bank is vandaag een publiekscampagne gestart om bankklanten over de Europese betaalrichtlijn PSD2 te informeren. De Payment Service Directive 2 (PSD2), die vorige maand in Nederland van kracht werd, maakt het mogelijk voor bankklanten om derde partijen toegang tot hun bankrekening te geven.

Via de campagne ‘U beslist’ wil DNB bankklanten informeren zodat ze een “weloverwogen beslissing” nemen als er een vraag komt om toegang te geven tot een bankrekening. Het toegang geven van derde partijen tot transactiegegevens kan gevolgen voor de privacy hebben. Rekeninginformatie is namelijk privacygevoelig. “Het kunnen transacties zijn die heel privé zijn, zoals contributie aan een vereniging, of een rekening van een hulpverlener of apotheek. Aan de hand van die transacties zou de dienstverleners informatie kunnen krijgen over wat uw voorkeuren zijn en uw gedrag in kaart kunnen brengen”, aldus DNB.

De betaalrichtlijn heeft niet alleen gevolgen voor bankklanten, ook winkeliers krijgen ermee te maken. Er zullen nieuwe aanbieders van nieuwe elektronische betaalmethoden verschijnen. “Uw klant kan u naar deze betaalmethoden vragen. Als winkelier heeft u meer keuze tussen (aanbieders van) betaalmethoden. U bepaalt zelf welke betaalmethoden u aanbiedt”, zo laat De Nederlandsche Bank weten. Via de website PSD2bankieren.nl wordt informatie over de betaalrichtlijn gegeven en zijn veel gestelde vragen en antwoorden te vinden.