Kirsten Fiedler, directeur van privacyorganisatie European Digital Rights (EDRi), heeft de Felipe Rodriguez Award gewonnen. Een prijs die door de Nederlandse burgerrechtenbeweging Bits of Freedom wordt uitgereikt aan mensen en organisaties die zich inspannen om de privacy van mensen te beschermen.

Eerder ontvingen de Amerikaanse journalist Kashmir Hill, Open Whisper Systems (het bedrijf achter de app Signal), activist Max Schrems en klokkenluider Edward Snowden de prijs. EDRi is een netwerkorganisatie die op Europees niveau lobbyt voor de bescherming en versterking van privacy, veiligheid en vrijheid van meningsuiting op internet.

“Dankzij Fiedlers inzet is EDRi de afgelopen acht jaar uitgegroeid tot een volwassen organisatie met negen personeelsleden en negenendertig aangesloten burgerrechtenorganisaties”, aldus Bits of Freedom. Volgens de burgerrechtenbeweging worden steeds meer regels in Europa gemaakt. Het EDRi behartigt de privacybelangen van burgers in Brussel.

Fiedler zal de prijs op dinsdag 22 januari 2019 in ontvangst nemen tijdens de Big Brother Awards in Amsterdam. Felipe Rodriguez was de oprichter van XS4ALL en speelde een belangrijke rol bij de oprichting van Bits of Freedom. Na zijn vroegtijdig overlijden in 2015 werd de Felipe Rodriguez Award in het leven geroepen voor iemand die zich op bijzondere wijze heeft ingezet vóór de privacy.