Dip & Smeer’m smeerdip mag in de huidige verpakking niet meer verkocht worden, nu deze inbreuk maakt op het verpakkingsmerk van HEKS’NKAAS smeerdip.

Source