Voor de jongeren: wat is een fax eigenlijk?

Een fax is een apparaat om een document te lezen en via een telefoonlijn te verzenden. De fax van de ontvanger print het document met een snelheid van een paar pagina’s per minuut.

De fax kwam in de jaren 80 van de vorige eeuw op en verving toen voor zakelijke en spoedeisende communicatie (deels) de telex en het postverkeer. Rond de eeuwwisseling verdwenen de faxapparaten op veel plaatsen, toen e-mailen steeds gebruikelijker werd.

Source