Ter gelegenheid van de “Marché International du Film Classique” in Lyon presenteert commissaris Mariya Gabriel, belast met Digitale Economie en Samenleving, vandaag het prototype van een register van Europese films, een vlaggenschipinitiatief van de Digital4Culture-strategie en onderdeel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Het nieuwe register is gelanceerd met de steun van het Europees Waarnemingscentrum voor de audiovisuele sector en zal professionals, overheden en burgers toegang verlenen tot informatie over Europese films en de onlinebeschikbaarheid ervan via diensten voor video op verzoek (VOD) in alle landen van de Europese Unie.

Commissaris Gabriel: “Het is onze taak ervoor te zorgen dat Europese werken het publiek bereiken dat ze verdienen. De digitale transformatie heeft zeker potentieel om de positieve effecten van cultuur te versterken, zowel vanuit economisch als maatschappelijk oogpunt.Dit is precies de doelstelling van het register van Europese films en meer algemeen de inzet van onze strategie #Digital4Culture: voordeel halen uit deze succesvolle verbinding tussen digitale technologieën en cultuur.”

Tibor Navracsics, commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, voegde daaraan toe: “Het culturele erfgoed van Europa omvat niet alleen monumenten, literatuur, schilderkunst of verschillende tradities maar ook de uitzonderlijke rijkdom van ons filmerfgoed. Ik verwelkom dit initiatief in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed, waardoor een zo groot mogelijk publiek vlotter toegang zal krijgen tot Europese films uit heden en verleden.”

Vandaag vertegenwoordigen Europese films online slechts ongeveer 25 % van de films die door diensten voor video op verzoek (VOD) in de EU worden aangeboden. Er bestaan nationale databanken maar er is geen equivalent op Europees niveau. Europa is nochtans een belangrijke globale speler op het gebied van film, met een productie van meer dan 18 000 films tussen 2007 en 2016 en een wereldwijd productievolume dat met 47 % is gestegen van 1 444 langspeelfilms in 2007 naar 2 124 in 2016.

Momenteel is het register nog een prototype en bevat het de gegevens van 115 VOD-diensten over 35 000 Europese films. De lancering van de bètaversie staat gepland voor het voorjaar van 2019. De definitieve versie wordt tegen het einde van volgend jaar gelanceerd.

Tal van voordelen

Dit innovatieve instrument wordt gefinancierd door het Media-programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector en zal toegankelijk zijn voor burgers, professionals en overheden. Het idee van dit register biedt tal van voordelen:

  • – 

    voor burgers: betere zichtbaarheid van het aanbod aan Europese films in de hele EU dankzij de aanleg van dit virtuele, rijkgevulde en gevarieerde filmarchief;

  • – 

    voor professionals: auteurs en producenten zullen weten in welke landen en via welke diensten hun films beschikbaar zijn in VOD; distributeurs die hun Europese films beter willen exploiteren, zullen de VOD-diensten in kaart kunnen brengen die gelijksoortige werken aanbieden en dus mogelijk interesse hebben om hun films beschikbaar te stellen; VOD-diensten zullen kunnen nagaan welke Europese films in andere gebieden online worden aangeboden en waarvoor hun publiek mogelijk interesse heeft;

  • – 

    voor overheden: indicatie van de kwaliteit van het legale aanbod van Europese films in de digitale omgeving; met name de steunfondsen en de agentschappen voor filmpromotie zullen weten of de films waaraan zij steun verlenen effectief beschikbaar zijn en dus uitgevoerd worden naar de andere lidstaten; en op termijn zullen regulatoren met het register over een instrument beschikken dat hen kan helpen bij de controle op de uitvoering van de recente herziening van de richtlijn audiovisuele mediadiensten waarin een minimumquotum van 30 % van Europese werken is goedgekeurd om de aanwezigheid van Europese films online te versterken en te verbeteren.

Achtergrond

Het initiatief is onderdeel van de Digital4Culture-strategie en van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018. Dankzij de digitale revolutie zijn nieuwe en innovatieve vormen van artistieke creatie mogelijk, is de toegang tot cultuur en erfgoed verruimd en democratischer geworden, en zijn nieuwe manieren ontstaan om culturele inhoud te bereiken, te consumeren en in omloop te brengen. Om bij deze ontwikkelingen aan te sluiten is de strategie van de EU inzake Digital4Culture ook gebaseerd op de voorstellen die tot doel hebben de regelgeving inzake auteursrecht te moderniseren en de grensoverschrijdende toegang tot onlinetelevisie- en radioprogramma’s te vergemakkelijken.Over deze voorstellen wordt momenteel onderhandeld tussen het Europees Parlement en de Raad van de EU in het kader van de strategie voor een digitale eengemaakte markt.

De regeling voor het Europees register wordt ondersteund door het programma Creatief Europa Media. Sinds 27 jaar heeft het programma Media de ontwikkeling en distributie mogelijk gemaakt van meer dan 2 000 films, documentaires, televisieseries en meer recentelijk ook tekenfilms. De Commissie stelt voor het budget voor Media in de volgende begrotingsperiode 2021-2027 met 30 % of 1,2 miljard euro te verhogen. De komende jaren zal meer geld worden geïnvesteerd in de internationale promotie en distributie van Europese producties en innovatieve verteltechnieken, waaronder virtuele realiteit.

Voor meer informatie

Factsheet (FR): Register van Europese films online

Digital4Culture-strategie

Website van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

Factsheet: Media/MFK

Factsheet (EN): Media Films en documentaires

IP/18/6134

http://www.europa-nu.nl/id/vkspfe5g67yo/nieuws/digitale_eengemaakte_markt_vlottere?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw