De onderhandelaars van de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad zijn vandaag tot een politiek akkoord gekomen over de voorgestelde wetgeving inzake auteursrechten voor tv- en radioprogramma’s.

De nieuwe regels zullen het voor Europese omroepen gemakkelijker maken om bepaalde programma’s online beschikbaar te stellen op hun rechtstreekse tv- of catchupdiensten en zullen de distributie van meer radio- en tv-kanalen door exploitanten van doorgiftediensten vereenvoudigen. Dit akkoord is een belangrijke stap in de richting van een goed functionerende digitale eengemaakte markt.

Vicevoorzitter voor de Digitale Eengemaakte Markt Andrus Ansip: “Ik ben erg blij dat we weer een akkoord hebben bereikt dat bijdraagt tot een goed functionerende digitale eengemaakte markt. De geactualiseerde uitzendregels zijn van groot belang. Deze verordening kan ervoor zorgen dat een groot deel van de omroepinhoud over de grenzen beschikbaar wordt, wat ten goede komt aan de 41 % van de Europeanen die online tv kijken, maar ook aan de 20 miljoen EU-burgers die geboren zijn in een ander EU-land dan waar zij wonen.”

Commissaris voor Digitale Economie en Samenleving Mariya Gabriel: “De culturele verscheidenheid in Europa heeft op twee manieren baat bij het vandaag bereikte akkoord: de burgers krijgen betere toegang tot de rijke inhoud die Europa te bieden heeft, en makers en auteurs worden naar behoren betaald voor de inhoud die zij hebben gecreëerd.”

41 % van de Europeanen kijkt online tv, maar dat cijfer ligt hoger voor de jongeren: 50 % van de Europeanen in de leeftijdsgroep 15-24 jaar kijkt ten minste één keer per week online tv. Van de Europeanen in de leeftijdsgroep 15-45 jaar gebruikt 19 % online omroepdiensten om tv-series en films te bekijken.

Hoe wordt de distributie van tv- en radioprogramma’s gewijzigd door de richtlijn?

  • – 

    Het oorsprongslandbeginsel: met de richtlijn wordt het oorsprongslandbeginsel ingevoerd om gemakkelijker licenties te verlenen voor bepaalde programma’s die omroeporganisaties online willen aanbieden (simulcasting, catchupdiensten en andere diensten die de hoofduitzending aanvullen, zoals preview). Dankzij dit mechanisme kunnen omroepen radioprogramma’s, nieuws- en actualiteitenprogramma’s van tv alsmede hun volledig gefinancierde eigen producties in alle EU-landen online beschikbaar stellen.

  • – 

    Doorgifte: de richtlijn voorziet in een mechanisme om de licentieverlening van rechten gemakkelijker te maken bij de doorgifte van radio- en televisieprogramma’s, waartoe onder bepaalde voorwaarden via internet aangeboden doorgiftediensten behoren. Deze maatregel zal naar verwachting bijdragen aan een bredere verspreiding van radio- en televisiezenders.

  • – 

    Directe injectie: directe injectie is een proces dat steeds vaker door omroeporganisaties wordt gebruikt om hun programma’s aan het publiek door te geven. De nieuwe regels zorgen ervoor dat houders van rechten naar behoren worden vergoed wanneer hun werken worden gebruikt in programma’s die worden uitgezonden via directe injectie. Daardoor krijgen de omroeporganisaties en de bij het proces betrokken distributeurs rechtszekerheid.

Volgende stappen

Het vandaag bereikte politieke akkoord moet binnen enkele weken worden bevestigd door het Europees Parlement en de Raad van de EU.

Achtergrond

In september 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel voor een verordening gedaan om de licentieverlening van rechten voor bepaalde online-uitzendingen van omroeporganisaties en doorgifte van tv- en radioprogramma’s te vergemakkelijken. Dit voorstel maakt deel uit van een ruimer initiatief om de EU-regelgeving voor auteursrecht aan te passen aan het digitale tijdperk.

Omroeporganisaties bieden hun uitzendingen steeds vaker online aan. Deze onlineprogramma’s zijn echter dikwijls niet beschikbaar in andere lidstaten dan de lidstaat van oorsprong, ook als er eventueel veel belangstelling voor is (bijvoorbeeld vanwege de taal). De vereffening van rechten (dat wil zeggen het verkrijgen van de toestemming van de rechthebbenden) is momenteel ingewikkeld, waardoor het moeilijk is deze diensten over grenzen heen uit te rollen.

De richtlijn waarover vandaag overeenstemming is bereikt, vormt een aanvulling op de bestaande satelliet- en kabelrichtlijn die er momenteel voor zorgt dat grensoverschrijdende satellietomroep en doorgifte via de kabel van tv- en radioprogramma’s uit andere lidstaten wordt vergemakkelijkt. Dankzij de satelliet- en kabelrichtlijn is een groot aantal tv-kanalen beschikbaar in andere lidstaten dan de lidstaat van oorsprong. Dit heeft de culturele verscheidenheid in Europa vergroot en komt ten goede van Europeanen die in een andere lidstaat wonen.

Meer informatie:

Factsheet: “Improving access to audio-visual programmes across the European Union: facts and figures”

Persbericht: Nieuwe EU-regels voor het auteursrecht moeten voor een culturele opleving zorgen

IP/18/6541

http://www.europa-nu.nl/id/vku9f9v9b3wk/nieuws/digitale_eengemaakte_markt_eu?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw