Vrouw kijkt gefrustreerd naar laptop

Veel dienstverlening is geautomatiseerd. Maar vaak ook is er maatwerk nodig om de menselijke maat te kunnen waarborgen. Zo ook bij RVO, die de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uitvoert. Uit het NRC van 10 augustus: “‘Els van de RVO’ laat zien: hier werkt een mens, geen computer

Schrijnende gevallen

RVO heeft een speciaal team opgericht voor schrijnende gevallen die buiten de boot dreigen te vallen. Els van der Ham is er coördinator maatwerk. Ze spreekt ondernemers die dreigen de coronasubsidie mis te lopen omdat ze net buiten de regels vallen. Of omdat ze dénken dat ze buiten de regels vallen. Zeker 349 ondernemers kregen na interventie van het maatwerkteam alsnog een TVL-subsidie. Het gaat om overigens om schrijnende gevallen “die je niet kunt uitleggen als ondernemersrisico”.

Uitzonderingen

Van der Ham geeft in het NRC-artikel voorbeelden van uitzonderingsgevallen. Bijvoorbeeld wanneer mensen zich te laat melden voor een aanvraag. Soms zijn de omstandigheden zo schrijnend dat een uitzondering gemaakt wordt. “Bijvoorbeeld als iemand ernstig ziek was in de aanvraagperiode. Wel is dan de vraag: waar ligt de grens? Moet je minstens een maand ziek zijn geweest, of de hele aanvraagperiode? Zijn we ook coulant als een naaste is overleden?” De wet staat weliswaar uitzonderingen toe, maar RVO mag niet zomaar uitzonderingen maken. De overheid moet immers consequent zij, en gelijke gevallen op een gelijke manier behandelen. Het maatwerkteam krijgt daarom advies van een ‘klankbordgroep’ van ervaren RVO-medewerkers.

Source