Het is ingewikkeld om een snelle oplossing voor het ongeldig verklaarde Privacy Shield te bieden, zo heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. In juli verklaarde het Europees Hof van Justitie het Privacy Shield-verdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten ongeldig.

Het verdrag moest de uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven in de Europese Unie en de VS regelen. Volgens de rechter zijn gegevens die onder het verdrag werden uitgewisseld niet goed beschermd in de Verenigde Staten. Door de uitspraak van het hof mogen bedrijven in de EU op grond van het Privacy Shield-verdrag geen persoonsgegevens meer aan de VS doorgeven.

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechter stelde VVD-Kamerlid Lodders vragen aan Dekker. Zo wilde het Kamerlid weten of de VS een met de EU, gelijkwaardig beschermingsniveau van persoonsgegevens op alle niveaus in de praktijk kan waarborgen. “Het arrest van het Hof heeft tot gevolg dat thans niet kan worden uitgegaan van de beschermingswaarborgen voor persoonsgegevens die voor generieke verstrekking vereist zijn”, antwoordt de minister.

Dekker voegt toe dat de Europese Commissie op dit moment in gesprek is met de VS over een nieuw adequaatheidsbesluit om de door het Hof geconstateerde gebreken in het Privacy Shield te herstellen. Wanneer een dergelijk besluit komt is nog onbekend. Volgens Dekker is het ingewikkeld om een snelle oplossing te bieden, wat gevolgen heeft voor dataverwerkers. “Sinds Schrems II kan niet langer gezegd worden dat persoonsgegevens in de VS voldoende beschermd worden en veilig zijn. Verwerkingsverantwoordelijken dienen betrokkenen hierover duidelijk te informeren”, benadrukt de minister.

Source