De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onvoldoende capaciteit om alle online diensten die in Nederland actief zijn te monitoren, zo heeft minister Dekker voor Rechtsbescherming laten weten. De minister reageerde op Kamervragen van de VVD over het bedrijf Lusha dat e-mailadressen en privénummers van LinkedIn-gebruikers verkoopt.

Lusha biedt een browserextensie die bij het bekijken van een LinkedIn-profiel verschillende contactgegevens en andere informatie toont. Volgens het bedrijf is de data afkomstig van publiek beschikbare bronnen. Daarbij voldoet het bedrijf naar eigen zeggen aan de AVG, maar privacy-advocaat en -hoogleraar Gerrit-Jan Zwenne heeft daar zijn twijfels over. “Als je persoonsgegevens verwerkt en aanbiedt, moet je de eigenaren hebben geïnformeerd”, liet hij eerder tegenover Trouw weten.

Bij Lusha is dat het niet geval. Het bedrijf zegt dat het niet over toestemming van individuen hoeft te beschikken om hun gegevens te verwerken. Het zou namelijk een “gerechtvaardigd belang” hebben voor de dataverwerking. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nog geen onderzoek naar het bedrijf gedaan en kan dan ook niet zeggen of het bedrijf de AVG overtreedt.

Volgens Dekker heeft de AVG als doel dat personen controle over hun eigen persoonsgegevens hebben. “Het is een kwalijke zaak wanneer privénummers worden gedeeld zonder dat daarvoor een geldige grondslag bestaat en zonder dat burgers zich hier bewust van zijn”, merkt de minister op. Dekker voegt toe dat burgers vaak niet weten dat hun telefoonnummer online staat en dus ook niet in staat zijn om in verweer te komen.

VVD-Kamerleden Van Gent en Middendorp wilden opheldering van de minister en vroegen of er actief gemonitord wordt of online diensten zoals Lusha aan de Uitvoeringswet AVG (UAVG) voldoen. “Het actief monitoren van buitenlandse online diensten als Lusha zou een zeer tijdrovende activiteit zijn. Gelet op de capaciteit van de AP en de behoefte om deze zo efficiënt mogelijk in te zetten, is de AP niet in staat om al deze diensten te monitoren”, antwoordt Dekker daarop.

Van Gent en Middendorp vroegen daarnaast hoe gemonitord wordt of de regels in de UAVG nog aansluiten bij de technologische ontwikkelingen op het gebied van big data en bedrijven zoals Lusha. De minister laat weten dat er bewust is gekozen om de AVG en UAVG ‘technologieneutraal’ te maken. Dit jaar vindt er een evaluatie plaats van de AVG, waarbij er ook wordt gekeken hoe de beginselen van de AVG op nieuwe technologieën van toepassing zijn.

Source