Welke inspanning mag van een IT-leverancier verwacht worden? Deze bijdrage biedt een uitgebreid overzicht van de invulling van de (bijzondere) zorgplicht van de IT-leverancier in de jurisprudentie.

Source