Digitalisering van zware en georganiseerde criminaliteit is het thema van dit nummer van tijdschrift Justitiële verkenningen. Zeven artikelen bieden inzichten uit wetenschappelijk onderzoek én opsporingsonderzoek op dit terrein.

https://www.recht.nl/art/168849