In dit artikel wordt een schets gegeven van ontwikkelingen rond open access van juridische vakliteratuur die is geschreven door auteurs in dienst van universiteiten. Met specifiek aandacht voor de regeling van open access in de Auteurswet en de recente deal tussen de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en Wolters Kluwer rond dit onderwerp.