Beeld: AXI

Evolutie in BI

In de wereld van BI en data zien we een evolutie gaande, waar eerst binnen de overheid rapporten en dashboards centraal ontwikkeld werden en vanuit daar in de organisatie werden verspreid. Ook was daar de opkomst van Self Service platformen zoals Tableau en Power BI. Met deze platformen kunnen gebruikers zelf inzichten halen uit data en sneller rapportages opzetten. Inmiddels zien we nu een derde golf met een behoefte aan data driven apps die niet alleen kijken naar de data, maar waarmee simulaties mogelijk zijn door AI en Machine Learning modellen om zo nieuwe analytische modellen op te zetten.

Met de uitrol van deze platformen en data driven apps zien we bij diverse organisaties uiteenlopende uitdagingen. Er is altijd een bepaalde druk om snel waarde te moeten leveren, maar er zijn niet altijd budgetten en de juiste expertise beschikbaar om dit uit te rollen. Daarnaast is niet altijd iedereen binnen de organisatie mee om data uit deze sets te halen en dezer verder op te schalen naar eindgebruikers. Vaak wordt er binnen organisaties gekeken naar de IT afdeling en DevOps teams, maar deze zien vaak hindernissen op het in productie krijgen van deze platformen en apps, door gebrek aan capaciteit, prioriteit of kennis.

We zien dan ook meer en meer dat er behoeft is aan een schaalbaar platform dat gebruiksvriendelijk is en makkelijk te bouwen voor iedereen. Ontwikkelen als “open source” waar mee men klein kan starten vanuit de ontwikkeling van prototypes en kennisopbouw naar “closed source” producten waarbij tooling breder ingezet kan worden en kan voldoen aan eisen van IT Infra en security. Het product RStudio past uitstekend in dit groeipad van veel overheidsinstellingen.

Een Rstudio data science platform kan fungeren als een echt samenwerkingsplatform. Op die manier kunnen data en analyses eenvoudig en veilig uitgewisseld worden tussen medewerkers onderling maar ook met andere (overheids-)organisaties of externe stakeholders worden samengewerkt.

Het is een open source platform dat beschikt over een grote user community en biedt organisaties zowel R als Python dataproducten te maken, te delen en te centraliseren binnen de organisatie. Rstudio biedt ook closed source softwareproducten.

AXI is Rstudio Full Service Certifed Partner

Als eerste Certifed partner in Nederland en België ondersteunen wij organisaties bij training, implementatie, beheer en ontwikkeling van organisaties in de overheid om succesvol te zijn met R en Rstudio.

AXI helpt bij:

  • De review van een bestaande omgeving waar we advies geven voor optimalisatie
  • De opzet en de evaluatie van een Proof of Concept omgeving.
  • Het maken van de juiste configuratie en een duidelijk architectuurschema.
  • De aankoop van de benodigde licenties, de installatie, de monitoring en het beheer van de omgeving via diverse support opties al dan niet in SLA vorm.
  • Het organiseren van trainingen en kennisopbouw in het algemeen.

Meer weten over de mogelijkheden van Rstudio, volg dan zeker eens een van onze online kennissessie rondom Rstudio.. In deze sessies tonen we via een aantal use cases en best practices de kracht van Rstudio en beantwoorden wij vragen vanuit de praktijk.

Agenda

Donderdag 13 oktober | 16.00 – 16.45 uur | Online deepdive kennisessie
Ontdek de kracht van Rstudio bij DMPM

Dinsdag 18 oktober | 16.00 – 17.00 uur | Online kennissessie
Kennissessie voor de overheid – Data Science met RStudio | AXI

Dinsdag 13 december | 16.00 – 17.00 uur | Online kennissessie
Kennissessie voor de overheid – Data Science met RStudio | AXI

Source