Het wordt voorlopig niet verplicht om aan de bron- en contactonderzoeken van de GGD deel te nemen, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid laten weten. Wel onderzoekt de minister of mensen die quarantaine weigeren een boete kunnen krijgen. Dat schrijft De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister is het belangrijk dat mensen meewerken aan het bron-en contactonderzoek. Er zijn echter geluiden dat er een groep is die niet of niet volledig wil meewerken. “Ik ben met de GGD’en in gesprek gegaan over de grootte van deze groep en wat de aard van het probleem is. Op basis van deze gesprekken en verkenning concludeer ik dat het verplicht stellen van deelname aan het bron- en contactonderzoek op dit moment meer nadelen dan voordelen kent”, stelt De Jonge. De minister ziet daarom voorlopig af van een verplichte deelname. Wel zegt hij alert te blijven op de omvang van de groep die helemaal niet mee wil werken.

Naast deelname aan het bron- en contactonderzoek stelt De Jonge dat het van groot belang is om het quarantaineadvies op te volgen. “Pas in een uiterste situatie, als mensen willens en wetens quarantaine weigeren, zal ik overgaan tot bijvoorbeeld de mogelijkheid van het verplicht opleggen van quarantaine met als sancties een bestuurlijke boete of een passende strafmaat op grond van de bestaande mogelijkheden binnen de Wet publieke gezondheid.”

Het opleggen van een boete is nu nog niet mogelijk, maar wordt op dit moment onderzocht, voegt de minister toe. Daarnaast kijkt hij samen met minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid naar de mogelijkheden om de bestaande quarantaine- en isolatieverplichting uit de Wet publieke gezondheid (Wpg) via het bestuursrecht te handhaven. Deze verkenning zou over enkele weken gereed moeten zijn.

Een tweede optie voor het verplichten van quarantaine biedt de huidige Wpg. De voorzitter van de veiligheidsregio kan op advies van de GGD een gedwongen quarantaine opleggen. Afhankelijk van het resultaat van deze tweede optie kijkt De Jonge of er op grond van de Wpg een nieuwe aanwijzing komt aan de voorzitters van de veiligheidsregio’s om van de quarantaineplicht gebruik te maken.

Source