De eigendomsrechten op alle bestaande ingeschreven Uniemerken en ingeschreven Gemeenschapsmodellen blijven beschermd en kunnen worden gehandhaafd in het Verenigd Koninkrijk, doordat automatisch een nationaal Brits merk of model wordt ingeschreven dat gelijk is aan het Uniemerk of Gemeenschapsmodel.

https://www.recht.nl/art/170507