Een tweeluik over de geheimhoudingsplicht van de accountant. Deel 1 gaat over de regelgeving rond de geheimhoudingsplicht, waarbij ook wordt ingegaan
op het (afgeleid) verschoningsrecht. In deel 2 wordt tuchtrechtelijke jurisprudentie besproken, die wordt geclusterd rond de thema’s gebruik van vertrouwelijke gegevens te
eigen bate (i), toestaan van gebruik van vertrouwelijke cliëntgegevens door kantoorgenoten (ii), het doorspelen van informatie aan derden (iii) en situaties waarin doorbreking van de geheimhoudingsverplichting mag en/of moet (iv).

Source