Wouter van Eden (links) en Sam Bosch

Overheidsorganisaties hebben veel websites. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bijvoorbeeld heeft er alleen al zo’n 70. Deze zijn niet centraal samengebracht in een volledig geautomatiseerd systeem, maar vallen onder de verantwoordelijkheid van een groot aantal beheerders, die handmatig controleren of hun website nog aan alle standaarden voldoet.

Inzicht

Dat beheer kost heel veel tijd. Bovendien moeten websites voldoen aan allerlei wettelijke eisen over bijvoorbeeld digitale toegankelijkheid en veiligheid. Studenten Sam Bosch en Wouter van Eden ontwikkelden voor hun afstuderen aan de opleiding Data Driven Business een dashboard voor RVO. Dat dashboard geeft inzicht in alle sites van RVO en hoe het bij die sites is gesteld met, onder andere, de toegankelijkheid en het veiligheidscertificaat. Als dat certificaat moet worden verlengd, waarschuwt het dashboard.

Belangstelling

Andere overheidsorganisaties, zoals Forum Standaardisatie (dat eerder het magazine Regie op Internetdomeinen uitbracht), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CIO Rijk, hebben belangstelling getoond voor het dashboard.

Binnenkort lees je hier meer over het onderzoek en het dashboard.

Source