De Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) gaat onderzoek doen naar geautomatiseerd openbronnenonderzoek van de AIVD en MIVD. Bij “‘automated Open Source Intelligence” (OSINT) worden gegevens uit open bronnen doorzocht en geraadpleegd, waaronder van sociale mediadiensten.

Het door de CTIVD aangekondigde onderzoek richt zich op nieuwe technologische ontwikkelingen op het gebied van OSINT (pdf). Het gaat dan met name over het verzamelen van informatie uit publiek toegankelijke bronnen die beschikbaar zijn via internet met behulp van software, waarbij automatisch verschillende bronnen worden geraadpleegd en automatische gegevensverwerking plaatsvindt.

“Het gebruik van automated OSINT leeft binnen de maatschappij, mede vanwege het gebruik van gegevens van sociale mediadiensten”, aldus de toezichthouder op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Het onderzoek zal met een openbaar toezichtsrapport worden afgesloten. Wanneer dit rapport verschijnt is niet bekendgemaakt. Al in 2014 stelde de CTIVD dat sociale media een belangrijke inlichtingenbron voor de AIVD is.

Source