De kans is groot dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) zich niet aan de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) houden. Dat betekent dat er onnodig inbreuk op de privacy van burgers zal worden gemaakt.

Tot die conclusie komt de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een kritisch rapport dat vandaag is gepubliceerd.

Volgens de Commissie is er nog te weinig aandacht voor het verwijderen van niet-relevante data zodat er geen inbreuk op de privacy van burgers wordt gemaakt, zoals in de wet staat beschreven. “Omdat nieuwe ict-systemen ontbreken die nodig zijn voor het geautomatiseerd verwijderen van niet-relevante data, is de kans bovendien groot dat zowel de AIVD als de MIVD bij de gegevensverwerking onrechtmatig zullen handelen.”

Beide diensten moeten concrete stappen ondernemen, anders loop je het risico dat je te veel binnenhaalt en dat je te weinig vernietigt van wat je hebt binnengehaald, zegt CTIVD-voorzitter Harm Brouwers tegen de NOS.

Aanleiding voor het onderzoek is de vele kritiek op de invoering van de Wiv geweest. Vanwege de bevoegdheid om op grote schaal af te tappen, word de wet ook wel sleepwet genoemd.