Om de cyberweerbaarheid van Nederland te kunnen garanderen is de inzet van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en post-kwantumcryptografie, cruciaal, zo stelt de Cyber Security Raad (CSR) in een nieuw advies. Bij de inzet van nieuwe technologische toepassingen of diensten moet Nederland echter niet teveel afhankelijk worden van buitenlandse technologiebedrijven, aldus de CSR.

De Cyber Security Raad is een nationaal en onafhankelijk adviesorgaan van het kabinet en bestaat uit vertegenwoordigers van publieke en private organisaties en de wetenschap. Volgens de raad zijn in Nederland digitale toepassingen in hoog tempo op grote schaal geïntroduceerd, maar zijn de veiligheid en privacy van deze toepassingen niet in alle gevallen in orde. Daarnaast is er een toename van cybercrime.

“Nieuwe technologische ontwikkelingen scheppen nieuwe kansen, maar introduceren ook telkens weer nieuwe kwetsbaarheden, hetgeen ons dwingt om opnieuw te doordenken hoe Nederland met deze kwetsbaarheden moet omgaan”, zo stelt de CSR. “Bij het versterken van onze cyberweerbaarheid spelen nieuwe technologieën een steeds crucialere rol.”

Een extra zorgpunt van de raad in dit verband is de groeiende afhankelijkheid van Nederland als het gaat om
de inzet van nieuwe technologische toepassingen of diensten die afkomstig zijn van buitenlandse
techbedrijven. Dit kan leiden tot potentiële vendor lock-in en in uitzonderlijke gevallen mogelijke toegang tot data door buitenlandse mogendheden.

Om de cyberweerbaarheid te waarborgen moet Nederland volgens de raad meer zicht krijgen in de beschikbare nieuwe technologieën. Dit wil de raad door middel van vier adviezen realiseren. Ten eerste ontwikkelt de overheid integraal beleid rond nieuwe technologieën die impact op de cyberweerbaarheid hebben. Daarnaast komt de overheid jaarlijks met een overzicht van technische ontwikkelingen die relevant voor de cyberweerbaarheid zijn.

Als derde moet de overheid een actief industriebeleid voor cybersecurity gaan voeren, waarbij het onder andere de rol als launching customer gaat vervullen. “De overheid heeft direct baat bij de inzet van nieuwe technologieën en biedt tegelijkertijd een aantrekkelijk perspectief aan organisaties die zich daarvoor inzetten”, aldus de CSR. Tenslotte moet de overheid (inter)nationale samenwerking bij relevante technologieën voor cybersecurity gaan stimuleren.

“We moeten weten wat er speelt om daar tijdig maatregelen voor te treffen. De overheid zal op basis van deze inzichten hierop beleid moeten ontwikkelen en het industriebeleid stimuleren door vaker als ‘launching customer’ op te treden. Het kabinet moet hier structureel op inzetten, omdat de ‘bad guys’ dit ook doen!”, zegt Luitenant-generaal Onno Eichelsheim, plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten bij het ministerie van Defensie en raadslid van de CSR.

Source