De corona-opt-in waarmee de medische gegevens van ruim acht miljoen Nederlanders zijn opengesteld is nog altijd zonder juridische basis, terwijl de Autoriteit Persoonsgegevens dit wel nodig vindt, zo heeft minister Van Ark van Medische Zorg in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De acht miljoen Nederlanders om wie het gaat hadden nog geen keuze gemaakt of ze hun medisch dossier via het Landelijk Schakelpunt (LSP) voor zorgverleners toegankelijk willen maken. Minister De Jonge van Volksgezondheid stelde eerder dit jaar dat de triage van deze groep op huisartsenposten en de spoedeisende hulp (SEH), wanneer ze corona hebben of dit wordt verdacht, langer dan noodzakelijk duurt omdat niet alle informatie op tijd beschikbaar is om de juiste zorg te leveren.

Om de huisartsgegevens van deze groep toch te kunnen raadplegen werd de ‘corona opt-in‘ bedacht. Daardoor zijn de huisartsgegevens van ruim acht miljoen Nederlanders nu wel op de huisartsenpost of spoedeisende hulp via het LSP beschikbaar. Voordat de dossiers door zorgverleners worden geraadpleegd moet de patiënt, als die hiertoe in staat is, nog wel mondeling toestemming geven.

Vanaf 14 april zijn de samenvattingen van de dossiers van de huisarts beschikbaar gemaakt via het LSP, en zo raadpleegbaar voor huisartsenpost en SEH. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel waarvan de noodzaak en proportionaliteit voortdurend worden getoetst, aldus Van Ark. Zo is de Autoriteit Persoonsgegevens inmiddels aan het kijken of de maatregel mag worden voortgezet.

De privacytoezichthouder had eerder al laten weten dat de corona-opt-in over een juridische basis moet beschikken. Iets dat nog altijd ontbreekt. De minister laat weten dat erop het moment aan deze juridische basis wordt gewerkt. “De algemene maatregel van bestuur gaat voor advies naar de AP en naar verwachting in december naar de Raad van State. Het streven is om de algemene maatregel van bestuur daarvoor in de Tweede en Eerste Kamer voor te hangen. Hij zou dan in het eerste kwartaal van 2021 in werking moeten treden”, zo meldt Van Ark.

Source