De corona-opt-in waarmee de medische gegevens van miljoenen Nederlanders zijn opengesteld is nog altijd zonder juridische basis en de algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarmee demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg dit wilde regelen is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens onvoldoende. De minister zal de vereiste juridische basis nu op wetsniveau regelen en de privacytoezichthouder blijft de corona-opt-in gedogen.

Dat schrijft Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De corona-opt-in werd bedacht voor zorgverleners op de Huisartsenpost (HAP) of de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) om tijdens de coronacrisis medische informatie van patiënten bij de huisarts op te vragen. Dit moet de triage van patiënten die corona hebben, of waarvan dit wordt verwacht, versnellen. Voordat zorgverleners de dossiers mogen raadplegen moet de patiënt, als die hiertoe in staat is, nog wel mondeling toestemming geven.

“Wij kregen signalen uit de praktijk dat er iets fout ging met deze maatregel. Uit een klein onderzoek naar de uitvoering van de Corona opt-in werd duidelijk dat niet één van de ondervraagden op de hoogte was van deze maatregel”, liet burgerrechtenbeweging Bits of Freedom afgelopen december weten. “Ook had ruim de helft geen keuze gemaakt om wel of niet toestemming te verlenen voor het delen van hun medisch dossier.”

Eind maart waren er van ruim 4.300 huisartsenpraktijken in het kader van de corona-opt-in zo’n 14,6 miljoen samenvattingen van huisartsendossiers aangemeld die konden worden geraadpleegd op de HAP en de SEH. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft herhaaldelijk gesteld dat voor het delen van gegevens via de corona-opt-in een juridische basis is vereist. Die ontbreekt nog altijd. Toch besloot de privacytoezichthouder de maatregel te gedogen.

“De huidige feitelijke situatie – te weten een tijdelijke voorwaardelijke versoepeling van de wettelijke
vereisten die normaliter gelden voor uitwisseling van patiëntgegevens via het Landelijk Schakel punt – kan in
afwachting van een gepaste juridische verankering blijven voortbestaan, indien en voor zover de stand
van de coronapandemie daartoe noodzaakt”, zo liet de Autoriteit Persoonsgegevens in maart aan de minister weten.

De minister wilde de gedoogmaatregel omzetten in een tijdelijke algemene maatregel van bestuur (AMvB). Oorspronkelijk was het plan om de AMvB deze winter naar de Tweede Kamer te sturen. De minister laat nu in haar brief weten dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet meer met een AMvB akkoord gaat en dat een juridische basis nog steeds is vereist.

“Ik volg het advies van de AP en ben voornemens om de benodigde juridische basis op wetsniveau te bieden die bijdraagt aan een aanzienlijk betere beschikbaarheid van de professionele samenvattingen [van huisartsendossiers – red] in spoedsituaties, waardoor de kwaliteit van zorg ook verbetert”, laat de minister weten. Wanneer er een wetsvoorstel kan worden verwacht maakt Van Ark niet duidelijk.

Source