Voor een grote groep jongeren tussen 15 en 18 jaar die voor het eerst gebruikmaken van diensten van de digitale overheid is een extra steuntje in de rug gewenst.

Op dinsdag 29 juni ondertekenden de deelnemers van het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ een intentieverklaring. Hiermee benadrukken zij het belang van meer aandacht voor jongeren en de digitale overheid en trekken zij gezamenlijk op.
De deelnemers van het consortium zijn: Alliantie Digitaal Samenleven, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Koninklijke Bibliotheek, saMBO-ICT, Stichting Digisterker, Wijzer in geldzaken en Zorgverzekeringslijn. Het inrichten van het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesubsidieerd.

Onderwijsmethode

Om jongeren voor te bereiden op de omgang met digitale overheidsdiensten heeft Stichting Digisterker de onderwijsmethode Doe je digiding! ontwikkeld. Jongeren ontwikkelen hiermee kennis en vaardigheden die tussen hun 15de tot 18de levensjaar (en daarna) noodzakelijk voor ze zijn.

Onderzoek

Het Verwey-Jonker Instituut deed, in opdracht van Stichting Digisterker, de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de vraag hoe jongeren, naast een onderwijsprogramma, nog meer ondersteund kunnen worden. Hieruit blijkt onder andere dat jongeren graag willen weten welke digitale overheidszaken ze wanneer moeten regelen. En hoe en waarom ze dit moeten doen. Video’s, voorlichting en oefenmateriaal kunnen hier goed bij helpen. Maar het vooral ook van belenag om verbindingen te leggen met professionals en begeleiders die jongeren kunnen ondersteunen bij het regelen van zaken met de digitale overheid.

Source