De Commissie is ingenomen met het akkoord dat de EU-lidstaten hebben bereikt over gedetailleerde maatregelen die nodig zijn om de btw-regels voor de onlineverkoop van goederen te vereenvoudigen en er ook voor te zorgen dat onlinemarktplaatsen hun rol spelen in de strijd tegen fiscale fraude.

De nieuwe regels die vandaag zijn overeengekomen, zullen ervoor zorgen dat de invoering van de nieuwe btw-maatregelen voor e-commerce, die in december 2017 zijn overeengekomen en in januari 2021 in werking zullen treden, vlot zal verlopen. Deze regels moeten de lidstaten ook helpen om de 5 miljard euro aan belastinginkomsten die elk jaar in deze sector verloren gaan – een bedrag dat tegen 2020 tot 7 miljard euro kan oplopen – te recupereren. De EU-ministers van Economische en Financiële Zaken hebben de beslissing vanmorgen genomen tijdens hun vergadering in Brussel.

Pierre Moscovici, commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane-unie: “Stap voor stap sluiten we de achterpoortjes waarlangs belastinginkomsten verloren gaan, die EU-landen hadden kunnen gebruiken voor openbare diensten en investeringen. Tegelijkertijd loodsen we de btw-regels de 21e eeuw in door ze aan te passen aan een steeds meer gedigitaliseerde en geglobaliseerde economie. Bedrijven kunnen uitkijken naar een vlotte overgang naar de verruimde btw-regeling voor e-commerce in 2021.”

Optreden tegen niet-naleving van de btw-wetgeving wat betreft door onlineplatforms gefaciliteerde verkoop

Ondernemingen uit derde landen, ook die welke gebruikmaken van opslagplaatsen of zogenaamde “fulfilmentcentra” in de EU, kunnen goederen verkopen aan consumenten in de EU via onlinemarktplaatsen. Het is niet altijd gemakkelijk voor de belastingdiensten om de verschuldigde btw op die goederen te innen.

Volgens de in december 2017 overeengekomen maatregelen zullen onlinemarktplaatsen als de verkoper worden beschouwd wanneer zij de verkoop van goederen met een waarde van maximaal 150 euro door ondernemingen uit derde landen aan klanten in de EU via hun platform faciliteren. Belangrijk is dat dezelfde regels zullen gelden wanneer bedrijven uit derde landen gebruikmaken van onlineplatforms om goederen te verkopen vanuit “fulfilmentcentra” in de EU, ongeacht de waarde ervan, zodat de belastingdiensten de verschuldigde btw over die verkopen kunnen opeisen. Van onlineplatforms zal ook worden verwacht dat zij de verkoop van goederen of diensten door ondernemingen via hun platform registreren.

In de vandaag overeengekomen regels wordt nader bepaald in welke gevallen ervan wordt uitgegaan dat onlinemarktplaatsen dergelijke leveringen faciliteren en wanneer niet; dit hangt af van het feit of zij al dan niet de voorwaarden van de levering vaststellen en of zij al dan niet betrokken zijn bij de betaling of bestelling en levering van de goederen. In de nieuwe regels wordt ook nader gespecificeerd welke soort gegevens moet worden bijgehouden door platforms die de leveringen van goederen of diensten aan klanten in de EU faciliteren.

Een nieuwe btw-regeling voor onlineverkopers

De vandaag overeengekomen uitvoeringsregels zullen er ook voor zorgen dat een gloednieuwe btw-regeling in 2021 klaar is voor alle bedrijven die online goederen verkopen. Met de regels worden nieuwe bouwstenen voor de regeling ingevoerd die onlinebedrijven nodig zullen hebben om de eengemaakte markt van de EU ten volle te benutten.

Met het geactualiseerde elektronische btw-portaal voor bedrijven of “éénloketsysteem” dat wordt opgericht in het kader van deze maatregelen zullen bedrijven die online goederen verkopen, hun btw-verplichtingen in de hele EU kunnen afhandelen via één gebruiksvriendelijk onlineportaal in hun eigen taal.

Zonder dit portaal zouden zij zich voor de btw moeten registreren in elke lidstaat waarnaar zij willen verkopen – volgens bedrijven één van de grootste belemmeringen voor kleine bedrijven die grensoverschrijdend actief zijn. De regeling bestaat al sinds 2015 voor aanbieders van elektronische diensten en functioneert goed.

Volgende stappen:

De nieuwe regels zullen definitief kunnen worden goedgekeurd wanneer het Europees Parlement zijn raadgevend advies uitbrengt. De lidstaten kunnen zich evenwel al op de vandaag goedgekeurde regels baseren om met de uitbreiding van hun IT-systemen te beginnen.

De nieuwe btw-regels zullen met ingang van 1 januari 2021 in werking treden en de lidstaten hebben tot eind 2020 de tijd om de nieuwe regels van de btw-richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Ondernemingen die gebruik willen maken van het uitgebreide btw-éénloketsysteem kunnen zich vanaf 1 oktober 2020 registreren in de lidstaten.

Meer informatie

De maatregelen bouwen voort op het btw-actieplan van de Commissie naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU, dat zij in april 2016 heeft gepresenteerd.

Het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (btw) speelt een belangrijke rol in Europa’s eengemaakte markt. Met een opbrengst van meer dan 1 000 miljard euro in 2015 – dit is 7 % van het bbp in de EU – is de btw een belangrijke en groeiende bron van inkomsten in de EU. Ook een van de eigen middelen van de EU is gebaseerd op de btw.

Pagina van DG TAXUD over btw voor e-commerce inclusief wetteksten

Persbericht over de overeenkomst betreffende btw voor e-commerce van december 2017

Q&A betreffende btw voor e-commerce

Actieplan betreffende de btw – Naar een gemeenschappelijke btw-ruimte in de EU

Strategie voor de digitale eengemaakte markt

Digitale eengemaakte markt – een modernere btw voor grensoverschrijdende e-commerce

IP/19/1595

http://www.europa-nu.nl/id/vkwqf5z9n3ud/nieuws/commissie_ingenomen_met_akkoord_over?ctx=vjgtmkwna7mq&s0e=vhdubxdwqrzw