Goed digitaal bestuur is cruciaal voor het vertrouwen van de samenleving in de overheid. De Code goed digitaal bestuur geeft daarvoor houvast. Demissionair minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) stuurde de code 10 juni 2021 naar de Tweede Kamer

Fundamenten, waarden en acties

De code heeft 3 fundamenten: democratie, rechtstaat en bestuurskracht. 30 waarden daarbij geven antwoord op de vraag: wat houdt goed digitaal bestuur eigenlijk in? De code geeft ook aan welke acties nodig zijn om publieke waarden en mensenrechten te borgen. De code kan goed gebruikt worden samen met andere instrumenten. Een voorbeeld. Een overheidsorganisatie besluit om de waarde non-discriminatie centraal te stellen;  ‘gelijke kansen en gelijke behandeling als kernwaarden, ook bij digitale techniek’. Een concrete actie kan dan zijn om de handreiking systeemprincipes non-discriminatie (vaker) te gebruiken.

Aanvulling

De Nederlandse overheid kende sinds 2009 al een Code goed openbaar bestuur, die beschrijft hoe een overheidsbestuur hoort te werken. En wat burgers van de overheid mogen verwachten. Vrijwel alle overheidsbesturen werken met die code. De code voor goed digitaal bestuur vult deze aan op aspecten van goed bestuur specifiek bij digitalisering. Deze nieuwe code is in eerste instantie een hulpmiddel en geen verplichting. De volgende stap is te kijken of de codes gecombineerd kunnen worden in 1 actuele code voor Goed Openbaar Bestuur.

De CODIO werd ontwikkeld door de Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  De Code is een van de acties uit Nederland Digitaal; de Data Agenda Overheid.

Source