Een half miljoen mensen die thuiswerken worden door hun werkgever via monitoringsoftware in de gaten gehouden, zo claimt vakbond CNV op basis van onderzoek onder twaalfhonderd thuiswerkers. Volgens CNV-voorzitter Piet Fortuin ligt het werkelijke getal waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen bekend is met de monitoringsoftware.

Fortuin stelt dat de inzet van monitoringsoftware alleen in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. “Bijvoorbeeld als er een ernstig vermoeden van misbruik is. Monitoring is bovendien onnodig en ineffectief: veel thuiswerkers zijn juist efficiënter en productiever dan op kantoor. Dit werkt vaak averechts en draagt veelal niet bij aan meer productiviteit.”

Afgelopen december verschenen de resultaten van een enquête onder ruim duizend Nederlandse werknemers en tweehonderd managers uit het mkb. Van de deelnemers aan die enquête gaf bijna veertig procent aan dat ze door hun werkgever worden gemonitord. Voor 22 procent is dat tijdens het thuiswerken door de coronacrisis begonnen.

Via de software kan worden bijgehouden wanneer werknemers in- en uitloggen, maar is ook het registreren van toetsaanslagen, locatie en bezochte websites mogelijk. Afhankelijk van de gebruikte software kunnen managers ook screenshots en opnames via de webcam maken.

Source