Check je e-mail op tijd. Dat geldt vooral als je bij het bevoegd gezag hebt aangegeven dat correspondentie per e-mail mag worden gevoerd. Deze uitspraak gaat over een omgevingsvergunning bouwen. De vergunningaanvrager had op het aanvraagformulier aangegeven dat zij langs elektronische weg voldoende bereikbaar was. Toen een besluit op de aanvraag was genomen, werd dat per e-mail aan de aanvrager gestuurd. Reageer je daar niet op tijd op, dan ben je te laat, zo oordeelde de rechtbank Den Haag.

Source